اخبار

فناوری نوین انتقال و توسعه فیبر نوری در ایران

فناوری نوین انتقال و توسعه فیبر نوری در ایران

فناوری نوین انتقال و توسعه فیبر نوری در ایران در ایران با توجه افزایش درخواست سرویسهای IT همچون خدمات الکترونیک بانکی ، اطلاع رسانی سازمانها و شرکت های خدماتی ، شبکه های اطلاعاتی مراکز علمی و فرهنگی و بطور عمده ارتباطات شبکه های اینترنتی بصورت صدا، تصویر و دیتای مورد استفاده شرکتها های خصوصی و…

جزئیات

چهارمین نمایشگاه صنایع حفاظتی, امنیتی و ایمنی

چهارمین نمایشگاه صنایع حفاظتی, امنیتی و ایمنی

چهارمین نمایشگاه سیستمهای نظارت تصویری و امنیتی اصفهان، امسال با حضور شرکتهای فعال این حوزه از تاریخ چهاردهم دی ماه تا هفدهم دی ماه برگذار گردید. در نمایشگاه اصفهان محصولات Helukabel کشور آلمان نیز به نمایش گذاشته شد. تجهیزات پسیو شبکه Helukabel با کیفیت قابل رقابت با برندهای مشهور موجود در بازار ایران و همچنین…

جزئیات

تائیدیه فنی Helukabel

تائیدیه فنی Helukabel

با انجام تست فلوک توسط اداره فناوری و اطلاعات شهرداری تهران بر روی برند Helukabel و پاس شدن تست مربوطه،مجوز استفاده از برند Helukabel برای پروژهای شهرداری صادر گردید.

جزئیات