دریافت گواهینامه بازاریابی مدرن و مشتری مداری ICS Certification

Post 3 of 9
دریافت گواهینامه  بازاریابی مدرن و مشتری مداری ICS Certification

گواهینامه بازاریابی و مشتری مداری مدرن ICS  شرکت نورآفرینان هامون  - ICS certification اخذ شد این گواهینامه  مکملی جهت امور بازرگانی و بازاریابی  بوده که نمایانگر توجه مدیران مجموعه به امور مشتری مداری میباشد .

این مطلب توسط مسئول فنی سایت نوشته شده است.