• اجرای بیش از 80 کیلومتر عملیات کابلکشی فیبر نوری درمراکز پدافندی کشور
  • فروش سامانه ها وتجهیزات مخابراتی به ارگانها و سازمانهای دولتی
  • کابلکشی فیبرنوریشرکت گاز استان کردستان
  • کابلکشی فیبرنوریشرکت گاز استان آذربایجان غربی
  • کابلکشی فیبرنوریشرکت نفت – انبار مرکزی
  • کابلکشی فیبرنوریشرکت نفت خارک
  • اجرای شبکه و دوربین مدار بسته اتبار مرکزی شرکت نفت
  • کابلکشی فیبرنوری سایت شماره 5 بوعلی پتروشیمی ماهشهر
  • اجرای شبکه درونی و دوربین مدار بسته سایت شماره 5 بوعلی پتروشیمی ماهشهر
  • کابلکشی فیبرنوری و اجرای شبکه درونی توزیع و دیس پاچینگ یزد ، کرمان ، بم ، زاهدان ، بندرعباس
  • کابلکشی فیبرنوریو اجرای شبکه درونی و دوربین مدار بسته سایت پتروشیمی تبریز
  • کابلکشی فیبرنوری و شبکه ایرانسل تهران (اتوبان همت و جردن-آناهیتا) ، همدان ، مشهد ، شیراز
  • کابلکشی فیبرنوریو اجرای شبکه درونی سایت پتروشیمی تبریز
  • کابلکشی فیبرنوری، اجرای شبکه درونی و دوربین مدار بسته کارخانه نیشکر اهواز
  • کابلکشی فیبرنوری، اجرای شبکه درونی و دوربین مدار بسته – هسا شاهین شهر اصفهان
  • کابلکشی فیبرنوری شرکت نفت در استان های کرمان ، یزد و اصفهان
  • تامین کابل فیبرنوری و مفصل فیبرنوری شرکت پتروشیمی
  • اجرای کابلکشی فیبرنوری کارخانه سپید گچ ساوه
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی کامیاران
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی چشمه سفید
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی بیستون
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی مرصاد
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابرات- زیرساخت سرپل ذهاب
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی سرپل ذهاب
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی قصر شیرین
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی دیواندره
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی کرند
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی کوهدشت
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی اسلام آباد
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی خرم آباد
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی لابن
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی شازند
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی انجیرک
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی ساوه
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی غرق آباد
  • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی دستجرد
  • اجرای شبکه فیبرنوری دانشگاه مخابرات
  • اجرای شبکه فیبرنوری در بیمارستان امام خمینی (ره)

  • اجرای شبکه فیبرنوری منازل FTTH در شهرستان بوشهر
  • اجرای شبکه فیبرنوری مجتمع مس سرچشمه کرمان
  • اجرای شبکه زیرساخت و نصب تجهیزات Passive, Active  سایتهای مخابراتی در سطح کشور
  • اجرای ترنکی سایت های فیبرنوری مخابرات
  • تامین و فروش کابل فیبرنوری به مجموعه های دولتی