• اجرای بیش از 80 کیلومتر عملیات کابلکشی فیبر نوری درمراکز پدافندی کشور
 • فروش سامانه ها وتجهیزات مخابراتی به ارگانها و سازمانهای دولتی
 • کابلکشی فیبرنوریشرکت گاز استان کردستان
 • کابلکشی فیبرنوریشرکت گاز استان آذربایجان غربی
 • کابلکشی فیبرنوریشرکت نفت – انبار مرکزی
 • کابلکشی فیبرنوریشرکت نفت خارک
 • اجرای شبکه و دوربین مدار بسته اتبار مرکزی شرکت نفت
 • کابلکشی فیبرنوری سایت شماره 5 بوعلی پتروشیمی ماهشهر
 • اجرای شبکه درونی و دوربین مدار بسته سایت شماره 5 بوعلی پتروشیمی ماهشهر
 • کابلکشی فیبرنوری و اجرای شبکه درونی توزیع و دیس پاچینگ یزد ، کرمان ، بم ، زاهدان ، بندرعباس
 • کابلکشی فیبرنوریو اجرای شبکه درونی و دوربین مدار بسته سایت پتروشیمی تبریز
 • کابلکشی فیبرنوری و شبکه ایرانسل تهران (اتوبان همت و جردن-آناهیتا) ، همدان ، مشهد ، شیراز
 • کابلکشی فیبرنوریو اجرای شبکه درونی سایت پتروشیمی تبریز
 • کابلکشی فیبرنوری، اجرای شبکه درونی و دوربین مدار بسته کارخانه نیشکر اهواز
 • کابلکشی فیبرنوری، اجرای شبکه درونی و دوربین مدار بسته – هسا شاهین شهر اصفهان
 • کابلکشی فیبرنوری شرکت نفت در استان های کرمان ، یزد و اصفهان
 • تامین کابل فیبرنوری و مفصل فیبرنوری شرکت پتروشیمی
 • اجرای کابلکشی فیبرنوری کارخانه سپید گچ ساوه
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی کامیاران
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی چشمه سفید
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی بیستون
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی مرصاد
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابرات- زیرساخت سرپل ذهاب
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی سرپل ذهاب
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی قصر شیرین
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی دیواندره
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی کرند
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی کوهدشت
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی اسلام آباد
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی خرم آباد
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی لابن
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی شازند
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی انجیرک
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی ساوه
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی غرق آباد
 • نصب تجهیزات Active , Passive و برق سایت مخابراتی دستجرد
 • اجرای شبکه فیبرنوری دانشگاه مخابرات
 • اجرای شبکه فیبرنوری در بیمارستان امام خمینی (ره)

 • اجرای شبکه زیرساخت و نصب تجهیزات Passive, Active  سایتهای مخابراتی در سطح کشور
 • اجرای ترنکی سایت های فیبرنوری مخابرات
 • تامین و فروش کابل فیبرنوری به مجموعه های دولتی