دریافت گواهینامه مدیریت محیط زیست ISO 14001

دریافت گواهینامه مدیریت محیط زیست ISO 14001

دریافت گواهینامه مدیریت محیط زیست  14001 ISO  از کمپانی ROYAL CERT  آلمان در سال 2015 میلادی ، افتخار دیگری برای شرکت نورآفرینان هامون میباشد ، این مجموعه  در راستای اجرای پروژه های خود همواره مسائل زیست محیطی را مد نظر قرار داده  و قوانین مربوطه در این خصوص بطور کامل رعایت میگردد .

جزئیات

دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001

دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001

دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت 9001 ISO  از کمپانی ROYALCERT  آلمان در سال 2015 میلادی ، افتخار دیگری برای شرکت نورآفرینان هامون میباشد که حاکی از توانمندی این مجموعه در مدیریت سازمانی و پروژه های انجام شده میباشد و مدیریت شرکت با نگرشی مدبرانه چشم امید به روزهای آتی با فروغ روز افزون دارد امید است…

جزئیات

دریافت گواهینامه انجمن کیفیت ایران

دریافت گواهینامه انجمن کیفیت ایران

دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی انجمن کیفیت ایران ، برگ زرین دیگری از افتخارات شرکت نورآفرینان هامون میباشد و تائیدی بر کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده توسط این شرکت میباشد .

جزئیات

تائیدیه فنی Helukabel

تائیدیه فنی Helukabel

با انجام تست فلوک توسط اداره فناوری و اطلاعات شهرداری تهران بر روی برند Helukabel و پاس شدن تست مربوطه،مجوز استفاده از برند Helukabel برای پروژهای شهرداری صادر گردید.

جزئیات