Category archive: گواهینامه ها

اخذ گواهی نامه انجمن مدیریت ایران I.M.A

اخذ گواهی نامه انجمن مدیریت ایران I.M.A

حضور مدیران شرکت نورآفرینان هامون در اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار که توسط انجمن مدیریت ایران برگزار گردید و گواهینامه مربوطه با تائیدیه موسسه TUV  آلمان و با اعتبار وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، شرکت ملی نفت ایران ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، سازمان مدیریت و…

جزئیات

دریافت گواهینامه بازاریابی مدرن و مشتری مداری ICS Certification

دریافت گواهینامه  بازاریابی مدرن و مشتری مداری ICS Certification

گواهینامه بازاریابی و مشتری مداری مدرن ICS  شرکت نورآفرینان هامون  - ICS certification اخذ شد این گواهینامه  مکملی جهت امور بازرگانی و بازاریابی  بوده که نمایانگر توجه مدیران مجموعه به امور مشتری مداری میباشد .

جزئیات

دریافت گواهینامه مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE MS

دریافت گواهینامه مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE MS

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  HSE  MS   از کمپانی ROYALCERT  آلمان در سال 2015 میلادی ، افتخار دیگری برای شرکت نورآفرینان هامون میباشد که حاکی از توانمندی این مجموعه در مدیریت سازمانی و پروژه های انجام شده میباشد و مدیریت شرکت با نگرشی مدبرانه چشم امید به روزهای آتی با فروغ…

جزئیات

اخذ گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

اخذ گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  18001 OHSAS   از کمپانی ROYALCERT  آلمان در سال 2015 میلادی ، افتخار دیگری برای شرکت نورآفرینان هامون میباشد که حاکی از توانمندی این مجموعه در مدیریت سازمانی و پروژه های انجام شده میباشد و مدیریت شرکت با نگرشی مدبرانه چشم امید به روزهای آتی با فروغ روز…

جزئیات

دریافت گواهینامه مدیریت محیط زیست ISO 14001

دریافت گواهینامه مدیریت محیط زیست ISO 14001

دریافت گواهینامه مدیریت محیط زیست  14001 ISO  از کمپانی ROYAL CERT  آلمان در سال 2015 میلادی ، افتخار دیگری برای شرکت نورآفرینان هامون میباشد ، این مجموعه  در راستای اجرای پروژه های خود همواره مسائل زیست محیطی را مد نظر قرار داده  و قوانین مربوطه در این خصوص بطور کامل رعایت میگردد .

جزئیات