دریافت گواهینامه مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE MS

Post 4 of 9
دریافت گواهینامه مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE MS

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  HSE  MS   از کمپانی ROYALCERT  آلمان در سال 2015 میلادی ، افتخار دیگری برای شرکت نورآفرینان هامون میباشد که حاکی از توانمندی این مجموعه در مدیریت سازمانی و پروژه های انجام شده میباشد و مدیریت شرکت با نگرشی مدبرانه چشم امید به روزهای آتی با فروغ روز افزون دارد امید است که با کسب رضایت مندی بیشتر مشتریان گرامی ، این امر محقق گردد .

این مطلب توسط مسئول فنی سایت نوشته شده است.