دریافت گواهینامه مدیریت محیط زیست ISO 14001

Post 6 of 9
دریافت گواهینامه مدیریت محیط زیست ISO 14001

دریافت گواهینامه مدیریت محیط زیست  14001 ISO  از کمپانی ROYAL CERT  آلمان در سال 2015 میلادی ، افتخار دیگری برای شرکت نورآفرینان هامون میباشد ، این مجموعه  در راستای اجرای پروژه های خود همواره مسائل زیست محیطی را مد نظر قرار داده  و قوانین مربوطه در این خصوص بطور کامل رعایت میگردد .

این مطلب توسط مسئول فنی سایت نوشته شده است.